NL
NLaanvaring


Verklaring:
aanvaring / aanvaren / aangevaren: Eng.: collision between ships: vervoersrecht - aanraking van schepen met elkaar; botsing van schepen met andere schepen of met andere roerende of vaste voorwerpen. nadere verklaring zeevaartuig nadere verklaring schepen nadere verklaring zeerecht nadere verklaring aanvaringstractaten / aanvaringsverdragen
wet- en regelgeving Art. 540 Boek 8 BW, Art. 1000 Boek 8 BW

aanvaringstractaten / aanvaringsverdragen: Eng.: treaty on collission between ships: rechtsgeschiedenis - verdragen waarin de gevolgen van aanvaringen tussen schepen zijn geregeld. Bijv. verdrag Brussel van 23 sept. 1910, betreffende aanvaring tussen zeeschepen of tussen zeeschepen en vaartuigen die de binnenwateren bevaren en het verdrag van Genève van 15 maart 1960, betreffende aanvaring tussen binnenschepen, waaronder vlotten, veerponten, baggermolens. onderdeel tractaat nadere verklaring verdragenrecht nadere verklaring aanvaring / aanvaren / aangevaren


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"