aanvaring / aanvaren / aangevaren (1 gevonden)

Dutch aanvaring / aanvaren / aangevaren English collision between ships

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (wegvervoersrecht) - aanraking van schepen met elkaar; botsing van schepen met andere schepen of met andere roerende of vaste voorwerpen.


nadere verklaring zeevaartuig

nadere verklaring schepen

nadere verklaring zeerecht

nadere verklaring aanvaringstractaten / aanvaringsverdragen

Artikel 540 Boek 8 BW:

Aanvaring is de aanraking van schepen met elkaar.


Artikel 1000 Boek 8 BW:

Onder binnenschepen worden in deze afdeling mede verstaan draagvleugelboten, vlotten, veerponten, beweegbare delen van schipbruggen, baggermolens, drijvende kranen, elevatoren en alle drijvende werktuigen, pontons of materiaal van soortgelijke aard, die voldoen aan de in de artikelen 1 en 3 ten aanzien van binnenschepen vermelde vereisten.

Deel deze pagina met: