zeevaartuig (1 gevonden)

Dutch zeevaartuig English vessel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verkeersrecht) - de schepen die te boek staan in het in artikel 193 genoemde register (zeeschepenregister), alsmede de schepen die noch in dit register, noch in het zeeschepenregister teboekstaan en blijkens hun constructie noch uitsluitend noch in hoofdzaak voor drijven in zee zijn bestemd.


Artikel 2 Boek 8 BW:

1. In dit wetboek worden onder zeeschepen verstaan de schepen, die teboekstaan in het in artikel 193 genoemde register, alsmede de schepen, die noch in dit register, noch in het in artikel 783 genoemde register te boekstaan en blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor drijven in zee zijn bestemd.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen schepen, die geen zeeschepen zijn, voor de toepassing van bepalingen van dit wetboek als zeeschip worden aangewezen, dan wel bepalingen van dit wetboek niet van toepassing worden verklaard op schepen, die zeeschepen zijn.
3. In dit wetboek worden onder zeevissersschepen verstaan zeeschepen, die blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor de bedrijfsmatige visvangst zijn bestemd.

Deel deze pagina met: