NL
NLzuiveren


Verklaring:
verstek zuiveren: Eng.: contumacy purifies: burgerlijk procesrecht - bevoegdheid van de gedaagde om binnen vier weken na de verstekverlening alsnog te verschijnen. Het gevolg is dat van rechtswege de gevolgen van het tegen de gedaagde verleende verstek vervallen, zodat alsnog verweer kan worden gevoerd. onderdeel verstek nadere verklaring verstekprocedure nadere verklaring verstekverlening nadere verklaring verstekvonnis
wet- en regelgeving Art. 142 Rv

zuivering / zuiveren / gezuiverd: burgerlijk procesrecht - ongedaan maken. Bijv. het verstek ~. nadere verklaring verstekverlening / verstek verlenen / verstek verleend
wet- en regelgeving Art. 86 Boek 6 BW


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"