schuldenaar / debiteur (1 gevonden)

Dutch schuldenaar / debiteur English debtor

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - persoon die aan een andere persoon (de crediteur) iets verschuldigd is; persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een schuldeiser.


tegenstelling schuldeiser / crediteur

onderdeel waarborg

nadere verklaring handelen met de gefailleerde schuldenaar

Artikel 2 Boek 6 BW:

1Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
2Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Deel deze pagina met: