schuldeiser / crediteur (1 gevonden)

Dutch schuldeiser / crediteur English creditor

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - persoon die van een andere persoon te vorderen heeft; persoon die een vordering heeft op een schuldenaar (debiteur). Bijv. de ~ accepteert het schuldsaneringsvoorstel, waarbij de man tegen finale kwijting 10% van de schuld betaalt.


tegenstelling schuldenaar / debiteur

45 Boek 3 BW.

Artikel 2 Boek 6 BW:

1Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
2Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Deel deze pagina met: