handelen met de gefailleerde schuldenaar (1 gevonden)

Dutch handelen met de gefailleerde schuldenaar

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (insolventierecht) - ~ in plaats van met de curator is niet bindend wanneer dit geen voordeel oplevert voor de crediteuren.


nadere verklaring actio pauliana

Artikel 25 Fw:

[1.] Rechtsvorderingen, welke rechten of verplichtingen tot den faillieten boedel behoorende ten onderwerp hebben, worden zoowel tegen als door den curator ingesteld.
[2.] Indien zij, door of tegen den gefailleerde ingesteld of voortgezet, eene veroordeeling van den gefailleerde ten gevolge hebben, heeft die veroordeeling tegenover den faillieten boedel geene rechtskracht.

Deel deze pagina met: