rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter (1 gevonden)

Dutch rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter English judge of instruction

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - rechter die in het strafproces op actieve wijze het gerechtelijk vooronderzoek leidt. Hij wordt ingeschakeld bij de toepassing van bepaalde dwangmiddelen; de ~ is als rechter lid van de rechtbank en wordt door het gerechtshof benoemd. Als de officier van justitie een nader onderzoek nodig acht om meer gegevens over de zaak te verzamelen, dan kan hij ingevolge art 181 WvSv een vordering instellen tot een gerechtelijk vooronderzoek bij de ~. De ~ kan in het onderzoek ook bijzondere taken hebben, zoals het afnemen van een getuigenverhoor. (bron: Justitie)


nadere verklaring gerechtelijk vooronderzoek (GVO)

nadere verklaring bevel tot bewaring / bevel bewaring

nadere verklaring officier van justitie (OvJ)

Artikel 170 WvSv:

In elke rechtbank zijn rechters-commissarissen, belast met de behandeling van strafzaken.


Artikel 181 WvSv:

[1.] Indien de officier van justitie overeenkomstig de bepaling van artikel 149 ten aanzien van een strafbaar feit een gerechtelijk vooronderzoek noodig acht, vordert hij dat door den rechter-commissaris onverwijld daartoe zal worden overgegaan.
[2.] In de vordering wordt het feit omschreven zoo nauwkeurig als in dezen stand der zaak mogelijk is.
[3.] Die vordering of, zoo de verdachte eerst later bekend wordt, eene onverwijld in te dienen nadere vordering wijst den verdachte aan.

Deel deze pagina met: