gerechtelijk vooronderzoek (GVO) (1 gevonden)

Dutch gerechtelijk vooronderzoek (GVO) English preliminary judicial investigations

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - fase in het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van een rechter-commissaris; onderzoek dat de behandeling ter terechtzitting voorafgaat. Het is een onderzoek naar een strafbaar feit door een rechter-commissaris en wordt door de officier van justitie gevorderd als deze van mening is dat de zaak te ingewikkeld is om al te gaan dagvaarden. Een ~ is noodzakelijk als de officier van justitie bepaalde dwangmiddelen wenst aan te wenden of bepaalde deskundigen te benoemen. Bijv. getuigen en deskundigen horen, woningen doorzoeken, telefoons tappen. Nadat het ~ is afgesloten beslist het OM of er verder vervolgd zal worden.


nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter

nadere verklaring officier van justitie (OvJ)

onderdeel dwangmiddelen in strafrecht

Artikel 181 WvSv:

[1.] Indien de officier van justitie overeenkomstig de bepaling van artikel 149 ten aanzien van een strafbaar feit een gerechtelijk vooronderzoek noodig acht, vordert hij dat door den rechter-commissaris onverwijld daartoe zal worden overgegaan.
[2.] In de vordering wordt het feit omschreven zoo nauwkeurig als in dezen stand der zaak mogelijk is.
[3.] Die vordering of, zoo de verdachte eerst later bekend wordt, eene onverwijld in te dienen nadere vordering wijst den verdachte aan.

Deel deze pagina met: