recht van voorrang (2 gevonden)

Dutch prioriteit / recht van voorrang English right of preference

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (merkenrecht) - diegene die als eerste van een bepaald merk het Benelux-depot heeft, kan met voorrang een internationaal depot claimen, als dat depot binnen een half jaar op het Benelux-depot is gevolgd.


niet gelijk aan preferente crediteur / preferente schuldeiser / (mv.) preferente crediteuren / preferente schuldeisers

nadere verklaring primaat

2.2 bvie.

2.6 bvie.
Deel deze pagina met:      
Dutch recht van voorrang

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - preferente of voorrangsbehandeling die voortvloeit uit een bepaalde hoedanigheid. Bijv. pandhouder of hypotheekhouder.


nadere verklaring sequester / sekwester

nadere verklaring rechterlijke machtiging

278 Boek 3 BW.

Artikel 7 ROW 1995:

1. Een uitvinding wordt als vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid aangemerkt, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen.
2. Methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam worden niet beschouwd als uitvindingen die vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid in de zin van het eerste lid. Deze bepaling is niet van toepassing op voortbrengselen, met name stoffen of samenstellingen, voor de toepassing van een van deze methoden.

Deel deze pagina met: