sequester / sekwester (1 gevonden)

Dutch sequester / sekwester English sequestrum

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - gerechtelijk bewaarder; persoon die een boedel beheert tijdens een geschil over de boedel;een goed waarover een geschil is dat aan een derde ter bewaring of behering wordt toevertrouwd totdat er uitspraak over is gedaan.


nadere verklaring sekwestratie / sekwestreren / gesekwestreerd / sequestratie / sequestreren / gesequestreerd


Deel deze pagina met: