vuistpand (2 gevonden)

Dutch vuistpand English possessory pledge

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - zakelijk recht dat gevestigd wordt door de zaak in de macht van de pandhouder te brengen.


nadere verklaring pandgever

nadere verklaring pandhouder / pandnemer

nadere verklaring onderpand

236 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Pfandrecht an Ansprüchen
    French droit de gage sur les créances
    Spanish derecho de retención sobre los créditos
    Italian pegno sulle domande
    Polish zastaw na roszczeniach

goederenrecht (vermogensrecht) - of openbaar pand op vorderingen. Verpanding van een vordering op een derde doordat de pandgever hierover mededeling doet aan die derde.


nadere verklaring vuistpand

nadere verklaring pandhouder / pandnemer

236 Boek 3 BW.

237 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: