pandhouder / pandnemer (1 gevonden)

Dutch pandhouder / pandnemer English pledgee / pAwnee

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - schuldeiser die roerende zaken, toonder- of orderpapieren van de pandgever in zijn macht heeft en daardoor zekerheid verkrijgt; persoon die een lening verstrekt en als zekerheid het onderpand onder zich houdt.


nadere verklaring pandrecht

tegenstelling hypotheekhouder / hypotheeknemer

236 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: