vruchtgebruiker / usufructuarius (1 gevonden)

Dutch vruchtgebruiker / usufructuarius

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - persoon die het zakelijk recht heeft om het eigendom van een andere persoon te mogen gebruiken en daarvan de vruchten te mogen plukken.


niet gelijk aan eigenaar / eigenaresse

nadere verklaring Ik opa testament

201 Boek 3 BW.

203 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: