eigenaar / eigenaresse (1 gevonden)

Dutch eigenaar / eigenaresse English owner

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft.


nadere verklaring zaak / (mv.) zaken

tegenstelling gerechtigde

nadere verklaring blote eigendom / (oneigen.) bloot eigendom

nadere verklaring vereniging van eigenaren (VvE)

Artikel 1 Boek 5 BW:

1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.
2. Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.
3. De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten.

Deel deze pagina met: