Ik opa testament (1 gevonden)

Dutch Ik opa testament

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - wilsbeschikking van een grootouder die een geldsom wil nalaten aan zijn kleinkinderen. Dit gebeurt veelal om dubbele successierecht te voorkomen. Als de erfenis namelijk een generatie overslaat is de belasting lager, omdat het kleinkind rechtstreeks erft. Er hoeft maar een keer successierecht te worden betaald. Bijv. opa laat aan zijn kleinkind een geldsom na onder de last van vruchtgebruik ten gunste van de ouders van het kleinkind. Als de ouders overlijden, vererft deze geldsom niet nog een keer, omdat het geld al van het kleinkind is.Deel deze pagina met: