veroordelen (3 gevonden)

Dutch bij verstek veroordelen English judgment given in default of appearance / judgment by default

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - buiten diens aanwezigheid de verdachte of gedaagde veroordelen.


Artikel 271 WvSv:

1. De voorzitter draagt zorg dat geen vragen worden gesteld, welke de strekking hebben verklaringen te verkrijgen, waarvan niet kan worden gezegd dat zij in vrijheid zijn afgelegd.
2. Noch de voorzitter, noch een der rechters geeft op de terechtzitting blijk van enige overtuiging omtrent schuld of onschuld van de verdachte.

Deel deze pagina met:      
Dutch veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld English conviction / condemnation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - een oordeel uitspreken over een persoon; hetgeen waartoe de verliezende partij in een gerechtelijke procedure wordt verplicht (~). Meestal moet hij iets doen (bijv. betalen) of nalaten (bijv. niet meer beledigen).


hierarchische verhouding hoger vrijspraak

hierarchische verhouding hoger straffen

nadere verklaring condemnatoir vonnis


Deel deze pagina met:      
Dutch veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld English conviction / condemnation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - oordeel uitspreken over iemand. Wanneer de rechter het tenlastegelegde bewezen en strafbaar acht en ook de verdachte strafbaar acht, dan spreekt hij een ~ uit. Een ~ moet gemotiveerd zijn.


hierarchische verhouding hoger vrijspraak

hierarchische verhouding hoger straffen

nadere verklaring condemnatoir vonnis

Artikel 351 WvSr:

Hij die spoorweg- of elektriciteitswerken, geautomatiseerde werken voor opslag of verwerking van gegevens of werken voor telecommunicatie, werken dienend tot waterkering, waterlozing, gas- of waterleiding of riolering, voor zover deze werken ten algemenen nutte gebezigd worden, dan wel goederen of werken ten behoeve van de landsverdediging, opzettelijk en wederrechtelijk vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt, onklaar maakt of weg maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

Deel deze pagina met: