vrijspraak (2 gevonden)

Dutch onzuivere vrijspraak

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - tegen een vrijspraak van verdachte is geen beroep in cassatie mogelijk, tenzij er sprake is van ~; geval dat het Hof een verdachte vrijspreekt van iets anders dan was ten laste gelegd. Bijv. een tenlastelegging waarin staat dat de verdachte zonder vergunning een boom heeft gekapt, terwijl het in feite een struik betrof. Volgt hier vrijspraak op omdat een struik niet onder de delictsomschrijving 'het is verboden om bomen te kappen' valt, dan berust deze vrijspraak niet op een ontkenning van het feitelijk gebeurde, maar op de niet-toepasselijkheid van het verbod op het kappen van struiken. In een dergelijk geval kan het OM beroep in cassatie instellen en zal de HR eerst beoordelen of dit beroep ontvankelijk is. (G.J.M. Corstens)


430 WvSv.
Deel deze pagina met:      
Dutch vrijspraak English acquittal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - Een verdachte gaat vrijuit als de rechtbank het tenlastegelegde feit niet wettig en overtuigend bewezen acht. ~ hoeft in beginsel niet gemotiveerd te worden.


nadere verklaring ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR)

tegenstelling schuldigverklaring / schuldig verklaren / schuldig verklaard

Artikel 352 WvSv:

[1.] Acht de rechtbank niet bewezen dat de verdachte het hem telastegelegde feit heeft begaan, dan spreekt zij hem vrij.
[2.] Acht de rechtbank het feit bewezen, doch dit niet te zijn een strafbaar feit of den verdachte deswege niet strafbaar, dan ontslaat zij hem van alle rechtsvervolging te dier zake. In het geval, bedoeld in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht, kan zij tevens een maatregel opleggen als voorzien in artikel 37, 37a, 37b of 77s van het Wetboek van Strafrecht, indien de wettelijke voorwaarden daarvoor zijn vervuld.

Deel deze pagina met: