sekwestreren (1 gevonden)

Dutch sekwestratie / sekwestreren / gesekwestreerd / sequestratie / sequestreren / gesequestreerd English to impound

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - in bewaring stellen; op rechterlijk bevel bij een bewaarder in bewaring geven van zaken of geld. Vervolgens kan rustig over die zaken of dat geld worden geprocedeerd.


nadere verklaring bevel tot bewaring / bevel bewaring

nadere verklaring sequester / sekwester

nadere verklaring kantonnement

Artikel 66 Boek 6 BW:

Strekt de verbintenis tot betaling van een geldsom of tot aflevering van een zaak, dan is in geval van verzuim van de schuldeiser de schuldenaar bevoegd het verschuldigde ten behoeve van de schuldeiser in bewaring te stellen.


Artikel 853 Rv:

Behalve in de andere in de wet vermelde gevallen kan een zaak in gerechtelijke bewaring worden gesteld op een in kort geding gegeven bevel van de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Deel deze pagina met: