request civiel (1 gevonden)

Dutch request civiel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - verzoek om herroeping van een vonnis waartegen geen beroep, cassatie of verzet meer mogelijk is, kan alleen in bepaalde uitzonderlijke gevallen. Bijv. bij na de uitspraak ontdekt bedrog. Zie ook art. 394 oud Rv.


tegenstelling rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs)

nadere verklaring rechtsmiddelen

niet gelijk aan dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard

Artikel 382 Rv:

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan, kan op vordering van een partij worden herroepen indien:
a.het berust op bedrog door de wederpartij in het geding gepleegd,
b.het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of bij gewijsde is vastgesteld, of
c.de partij na het vonnis of arrest stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Deel deze pagina met: