rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs) (1 gevonden)

Dutch rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs) English petition

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - schriftelijk stuk waarmee een verzoekschriftprocedure bij het gerecht wordt ingeleid. Bijv. bij een ~ gaat het vaak niet om de beslechting van een geschil, maar om vaststelling van verhoudingen tussen tussen echtelieden, ouders en kinderen, etc..


tegenstelling dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard

hierarchische verhouding hoger beschikking

niet gelijk aan request civiel

Artikel 261 Rv:

1Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, is deze titel van toepassing op alle zaken die met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, alsmede op zaken waarin de rechter ambtshalve een beschikking geeft.
2Met een verzoekschrift worden ingeleid de zaken ten aanzien waarvan dit uit de wet voortvloeit.
Tweede afdeling. Relatieve bevoegdheid

Deel deze pagina met: