procuratieverlening / verlenen van procuratie / procuratie verleend (1 gevonden)

Dutch procuratieverlening / verlenen van procuratie / procuratie verleend

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - het met volmacht van de principaal in zijn naam verrichten van rechtshandelingen of diensten.


nadere verklaring principaal

nadere verklaring rechtshandeling

60 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: