occupatie (1 gevonden)

Dutch occupatie / occuperen / geoccupeerd / inbezitneming / in bezit nemen / in bezit genomen English occupation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - het in bezit nemen van een roerende zaak die aan niemand toebehoort en daardoor eigenaar van die zaak worden.


nadere verklaring bezit / bezitten / bezat

nadere verklaring houderschap / detentie

onderdeel res nullius

Artikel 4 Boek 5 BW:

Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.


113 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: