houderschap / detentie (1 gevonden)

Dutch houderschap / detentie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - het houden van een zaak voor een ander (de bezitter).


nadere verklaring onmiddellijk houderschap

nadere verklaring middellijk houderschap

hierarchische verhouding hoger bezit / bezitten / bezat

107 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: