res nullius (1 gevonden)

Dutch res nullius

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - Latijn: roerende zaak die aan niemand toebehoort. Wie ~ in bezit neemt verkrijgt daarvan het eigendom.


nadere verklaring occupatie / occuperen / geoccupeerd / inbezitneming / in bezit nemen / in bezit genomen

Artikel 4 Boek 5 BW:

Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.

Deel deze pagina met: