multilateraal verdrag (1 gevonden)

Dutch multilateraal verdrag English multilateral treaty

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - overeenkomst die tussen twee of meerdere staten is gesloten.


nadere verklaring pacta sunt servanda

onderdeel bilateraal verdrag

tegenstelling unilateraal / unilaterale overeenkomst


Deel deze pagina met: