pacta sunt servanda (1 gevonden)

Dutch pacta sunt servanda

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - Latijn: staten moeten verdragen en onderlinge overeenkomsten naleven.


nadere verklaring verdrag / verdragen

nadere verklaring internationaal publiekrecht (IPUR) / (oneigen.) internationaal recht


Deel deze pagina met: