bilateraal verdrag (1 gevonden)

Dutch bilateraal verdrag English bilateral treaty

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - overeenkomst die tussen twee staten is gesloten.


nadere verklaring multilateraal verdrag

onderdeel pacta sunt servanda

tegenstelling unilateraal / unilaterale overeenkomst


Deel deze pagina met: