hypotheekrecht (2 gevonden)

Dutch hypotheekrecht English right of hypothec

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen onroerende goederen (bijv. huis) een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen (H. Franken).


nadere verklaring pand

nadere verklaring paritas creditorum

227 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch pand- en hypotheekrecht English law relating to mortgages

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - rechtsgebied uit vooral boek 3 Burgerlijk Wetboek, m.b.t. de vestiging van beperkte rechten (pand en hypotheek) op zaken, bescherming van derden en de (executie)bevoegdheden van pand- en hypotheekhouder. Het ~ is een subgebied van het zakenrecht.


hierarchische verhouding hoger vastgoedrecht / onroerend goedrecht

hierarchische verhouding hoger vermogensrecht

236 Boek 3 BW.

260 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: