hypotheek / verhypothekeren / verhypothekeerd (1 gevonden)

Dutch hypotheek / verhypothekeren / verhypothekeerd English mortgage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen; met hypotheek bezwaren. Bijv. ~ op een huis. Het huis dient dan als onderpand voor alle vorderingen van de bank, die geld heeft (uit)geleend om dat huis te kopen.


nadere verklaring pand

nadere verklaring separatisten

tegenstelling consumptief krediet

227 Boek 3 BW.

260 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: