haalschuld (1 gevonden)

Dutch haalschuld

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - schuld waarbij een verschuldigde zaak door een schuldeiser bij de schuldenaar opgehaald moet worden; dit geldt ingeval er geen plaats voor de nakoming is bepaald voor naar de soort bepaalde zaken.


nadere verklaring schuldeiser / crediteur

nadere verklaring schuldenaar / debiteur

tegenstelling brengschuld

Artikel 41 Boek 6 BW:

Indien geen plaats voor de nakoming is bepaald, moet de aflevering van een verschuldigde zaak geschieden:
a.in geval van een individueel bepaalde zaak: ter plaatse waar zij zich bij het ontstaan van de verbintenis bevond;
b.in geval van een naar de soort bepaalde zaak: ter plaatse waar de schuldenaar zijn beroep of bedrijf uitoefent of, bij gebreke daarvan, zijn woonplaats heeft.

Deel deze pagina met: