grosse / (mv.) grossen (1 gevonden)

Dutch grosse / (mv.) grossen English engrossment / script

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - afschrift van een vonnis, beschikking of akte dat bovenaan "In naam des Konings" of "In naam der Koningin" vermeldt en dat na betekening door een deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd.


niet gelijk aan averij-grosse / gemene averij

nadere verklaring deurwaarder / gerechtsdeurwaarder

hierarchische verhouding hoger minuut van vonnis

hierarchische verhouding hoger betekening / betekenen / betekend

Artikel 430 Rv:

1De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken kunnen in geheel Nederland worden ten uitvoer gelegd.
2Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden: In naam van de Koning.
3Zij kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten.


Artikel 160 Rv:

1De kracht van het schriftelijke bewijs is in de oorspronkelijke akte gelegen.
2Grossen en gehele afschriften van een authentieke akte die volgens wettelijk voorschrift moet worden bewaard, leveren, wanneer zij zijn afgegeven door een daartoe bevoegde ambtenaar, hetzelfde bewijs op als de oorspronkelijke akte.

Deel deze pagina met: