averij-grosse / gemene averij (1 gevonden)

Dutch averij-grosse / gemene averij

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (wegvervoersrecht) - verliezen, schade en onkosten die het onmiddellijke gevolg zijn van een averij-grosse handeling; situatie er opzettelijk en redelijkerwijs een buitengewone opoffering of uitgave wordt gedaan ter gezamenlijke beveiliging, met het doel de zaken voor gevaar te bewaren. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat (een deel van) de lading overboord wordt gezet om het schip en de opvarenden te redden. (J. van der Wijk)


nadere verklaring averij-grosse handeling

Artikel 611 Boek 8 BW:

Alleen zodanige verliezen, schaden of onkosten, die het onmiddellijke gevolg zijn van een avarij-grosse handeling, worden als avarij-grosse toegelaten.


Artikel 698 Wvk:

[1.] Er zijn twee soorten van avarijen:
Avarij-grosse of gemeene avarij, en eenvoudige of bijzondere avarij.
2. De eerste wordt geregeld volgens afdeling 3 van Titel 6 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek; de laatste komt ten laste van het schip of van het goed afzonderlijk hetwelk de schade geleden of de kosten veroorzaakt heeft.

Deel deze pagina met: