betekening / betekenen / betekend (1 gevonden)

Dutch betekening / betekenen / betekend English to serve

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - officiële ambtelijke kennisgeving en bestelling van een gerechtelijk stuk (dagvaarding, oproeping of vonnis) doordat de deurwaarder persoonlijk een afschrift van het exploot bij de geadresseerde achterlaat.


tegenstelling overbetekening / overbetekenen / overbetekend

nadere verklaring deurwaarder / gerechtsdeurwaarder

hierarchische verhouding hoger executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd

hierarchische verhouding hoger verzettermijn

Artikel 46 Rv:

1De deurwaarder laat een afschrift van het exploot aan degene voor wie het is bestemd in persoon of aan de woonplaats aan een huisgenoot van deze of aan een andere persoon die zich daar bevindt en van wie aannemelijk is dat deze zal bevorderen dat het afschrift degene voor wie het exploot is bestemd, tijdig bereikt. Is het exploot voor meer personen bestemd, dan verstrekt hij voor ieder van hen een afschrift.
2Voor degene voor wie het exploot is bestemd, geldt het afschrift als het oorspronkelijke exploot.
3Indien degene voor wie het exploot is bestemd, weigert het afschrift in ontvangst te nemen, vermeldt de deurwaarder die weigering op het exploot en wordt degene voor wie het exploot is bestemd, geacht het afschrift in persoon te hebben ontvangen. Voorts laat de deurwaarder een afschrift in een gesloten envelop aan de woonplaats, dan wel verzendt hij een afschrift per post. Zijn achterlating aan de woonplaats en verzending per post redelijkerwijs niet zinvol of niet mogelijk, dan kan de deurwaarder het afschrift in een gesloten envelop achterlaten in de macht van degene voor wie het exploot is bestemd. Artikel 47, eerste lid, derde zin, en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing..

Deel deze pagina met: