gerechtelijke procedure (1 gevonden)

Dutch gerechtelijke procedure English court procedure

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - geschil dat bij een gerecht aanhangig is; geding. Bijv. kort geding, bodemprocedure.


nadere verklaring buitengerechtelijk

nadere verklaring entameren

Artikel 125 Rv:

Het geding is aanhangig met ingang van de dag waarop de procesinleiding is ingediend als bedoeld inĀ artikel 30a, eerste lid.

Deel deze pagina met: