entameren (1 gevonden)

Dutch entameren English to undertake / to bring up

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - inleiden, starten met. Bijv. een gerechtelijke procedure ~.


nadere verklaring gerechtelijke procedure

Artikel 78 Rv:

Deze titel is van toepassing op alle zaken waarop niet ingevolge artikel 261 de derde titel van toepassing is, en voor zover daarop niet een andere, bijzondere wettelijke regeling van toepassing is.

Deel deze pagina met: