eindvonnis (1 gevonden)

Dutch eindvonnis English final judgement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - rechterlijke uitspraak waardoor een dagvaardingsprocedure voor een bepaalde instantie definitief wordt beƫindigd.


tegenstelling eindbeschikking

nadere verklaring dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard

tegenstelling tussenvonnis

onderdeel deelvonnis

Artikel 129 Rv:

Zolang de rechter nog niet heeft medegedeeld binnen welke termijn hij eindvonnis zal wijzen, kan de eiser te allen tijde zijn vordering verminderen.

Deel deze pagina met: