eindbeschikking (1 gevonden)

    Deutsch endgültige Bestellung
    French ordonnance définitive
    Spanish orden definitiva
    Italian ordine finale
    Polish ostateczny porządek obrad

procesrecht - rechterlijke uitspraak waardoor een verzoekschriftprocedure voor een bepaalde instantie definitief wordt beëindigd.


nadere verklaring rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs)

tegenstelling eindvonnis

niet gelijk aan eindbeslissing

Artikel 283 Rv:

Zolang de rechter nog geen eindbeschikking heeft gegeven, is de verzoeker bevoegd het verzoek of de gronden daarvan te verminderen, dan wel schriftelijk te veranderen of te vermeerderen. In het geval van verandering of vermeerdering is artikel 130 van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met: