tussenvonnis (1 gevonden)

Dutch tussenvonnis English interlocutory judgement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - tussentijds vonnis waardoor de rechter het geschil in een bepaalde richting stuurt en dat een einde kan maken aan een gedeelte van het geschil. Bijv. door een bewijsopdracht op te leggen.


onderdeel interlocutoir vonnis

hierarchische verhouding hoger schikkingscomparitie / comparitie van partijen

onderdeel praeparatoir vonnis / preparatoir vonnis

onderdeel deelvonnis

Artikel 232 Rv:

1De rechter kan, voordat hij definitief over de zaak beslist, een tussenvonnis wijzen.
2Van de artikelen 230 en 231, eerste lid, kan, voor zover nodig, worden afgeweken indien een tussenvonnis wordt gewezen ter beslissing op een incidentele vordering en de wederpartij te kennen geeft tegen toewijzing geen bezwaar te hebben.


Artikel 355 Rv:

In geval van beroep van een tussenvonnis verwijst de rechter in beroep, wanneer hij het vonnis bekrachtigt, de zaak naar de rechter in eerste aanleg om op de hoofdzaak te worden beslist.
Niettemin kan de rechter in beroep de hoofdzaak in het hoogste ressort zelf afdoen op eenstemmig verlangen van partijen of indien het geding in staat van wijzen is.

Deel deze pagina met: