echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden (1 gevonden)

Dutch echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden English divorce

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (echtscheidingsrecht) - één van de manieren waarop een huwelijk kan eindigen; wordt op verzoek van (een een van) de echtgenoten door de rechter uitgesproken als het huwelijk duurzaam ontwricht is.


tegenstelling huwelijk

tegenstelling scheiding van tafel en bed / scheiden van tafel en bed / gescheiden van tafel en bed

hierarchische verhouding hoger ontbinding van het huwelijk / ontbinden van het huwelijk / ontbonden huwelijk

tegenstelling flitsscheiding


icon Klik hier voor het vinden van een passende advocaat.

Artikel 151 Boek 1 BW:

Echtscheiding wordt op verzoek van één der echtgenoten uitgesproken, indien het huwelijk duurzaam ontwricht is.


Artikel 163 Boek 1 BW:

1. De echtscheiding komt tot stand door de inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.
2. De inschrijving geschiedt op verzoek van partijen of van één van hen.
3. Indien het verzoek tot inschrijving niet is gedaan uiterlijk zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, verliest de beschikking haar kracht.

Deel deze pagina met: