ontbinding van het huwelijk / ontbinden van het huwelijk / ontbonden huwelijk (1 gevonden)

Dutch ontbinding van het huwelijk / ontbinden van het huwelijk / ontbonden huwelijk English dissolution of marriage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (echtscheidingsrecht) - einde van het huwelijk. Mogelijke oorzaken: de dood, vermissing van een van de echtgenoten en daarop gevolgd nieuw huwelijk, echtscheiding, ontbinding na scheiding van tafel en bed en omzetting van het huwelijk in geregistreerd partnerschap.


niet gelijk aan stuiting van het huwelijk

nadere verklaring echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden

Artikel 149 Boek 1 BW:

Het huwelijk eindigt:
a. door de dood;
b. indien de vermiste, die overeenkomstig de bepalingen van de tweede of derde afdeling van de achttiende titel van dit boek vermoedelijk overleden dan wel overleden is verklaard, nog in leven is op de dag waarop de achtergebleven echtgenoot een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan: door de voltrekking van dit huwelijk of geregistreerd partnerschap;
c. door echtscheiding, overeenkomstig de bepalingen van de tweede afdeling van deze titel;
d. door ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, overeenkomstig de bepalingen van de tweede afdeling van de tiende titel van dit boek;
e. door omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap.


Artikel 179 Boek 1 BW:

1. Ontbinding van het huwelijk van echtgenoten die van tafel en bed gescheiden zijn, wordt op verzoek van een der echtgenoten uitgesproken, indien de scheiding tenminste drie jaren heeft geduurd.
2. De termijn van drie jaren kan op verzoek van een echtgenoot worden bekort tot ten minste een jaar, indien de andere echtgenoot zich gedurig schuldig maakt aan wangedrag in zodanige mate dat van de echtgenoot, die het verzoek heeft gedaan, niet kan worden gevergd het huwelijk te doen voortbestaan.

Deel deze pagina met: