dupliceren (1 gevonden)

Dutch conclusie van dupliek / dupliceren / gedupliceerd English rejoinder

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - processtuk dat de gedaagde bij de rechter indient en waarin hij op de conclusie van repliek reageert. Na ~ volgt meestal vonnis.


onderdeel conclusie / (mv.) conclusies

nadere verklaring conclusie van eis / eisen / geëist

nadere verklaring conclusie van antwoord / antwoorden / geantwoord

hierarchische verhouding hoger pleidooi / pleiten

132 Rv.

Artikel 142 Rv:

De verweerder tegen wie verstek is verleend, heeft, zolang het eindvonnis nog niet is gewezen, de bevoegdheid om alsnog in het geding te verschijnen, of om alsnog het griffierecht te voldoen, waardoor de gevolgen van het tegen hem verleende verstek vervallen, behalve ten aanzien van de daardoor veroorzaakte kosten.
Achtste afdeling. Verzet

Deel deze pagina met: