directe werking van een verdragsbepaling (1 gevonden)

Dutch directe werking van een verdragsbepaling English self-executing treaty provision

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - verdragsbepaling die directe werking heeft en dus door een burger kan worden ingeroepen; verdragsbepaling die in de interne orde van de verdragspartijen rechtstreeks rechten en plichten schept voor de rechtsonderhorigen.


nadere verklaring verordening / (mv.) verordeningen

nadere verklaring Europese Richtlijn

nadere verklaring ratificatie van verdragen / ratificeren van verdragen / geratificeerd verdrag

93 Grondwet.
Deel deze pagina met: