NL
NLcorporatie


Verklaring:
corporatie: Eng.: corporation: strafrecht - niet-natuurlijk persoon. Een ~ kan in principe strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.

corporatie: Eng.: corporation: ondernemingsrecht - vennootschap, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting of andere als zelfstandige eenheid of organisatie naar buiten optredend lichaam of samenwerkingsverband. onderdeel vennootschap onderdeel coöperatie / coöpereren / gecoöpereerd onderdeel onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) nadere verklaring stichting
wet- en regelgeving Art. 2 wcc, Art. 4 wcc

corporatieve staat: politiek - staat waarbij alle maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd zijn en waarbij (grote) ondernemingen niet alleen economisch van belang zijn maar ook in politiek opzicht macht uitoefenen. Staat waarin alles wat strijdig is met de belangen van die staat, verboden is.

incorporatierecht: internationaal privaatrecht - recht dat van toepassing is op een corporatie. Bijv. een corporatie die haar zetel heeft op het grondgebied van de staat naar welk recht zij is opgericht, wordt beheerst door het recht van die staat. nadere verklaring corporatie nadere verklaring corporatie
wet- en regelgeving Art. 3 wcc

Wet conflictenrecht corporaties (WCC): rechtsgeschiedenis - vervallen per 1 januari 2012. Wet van 17 december 1997 houdende regels van internationaal privaatrecht m.b.t. de corporaties. Stelregel is dat de corporatie wordt beheerst door het recht van de staat waar zij is opgericht en haar zetel heeft. hierarchische verhouding Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wfbv)
wet- en regelgeving Art. 2 wcc, Art. 4 wcc


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"