NL
NLbetekenen


Verklaring:
betekening / betekenen / betekend: Eng.: to serve: burgerlijk procesrecht - officiële ambtelijke kennisgeving en bestelling van een gerechtelijk stuk (dagvaarding, oproeping of vonnis) doordat de deurwaarder persoonlijk een afschrift van het exploot bij de geadresseerde achterlaat. tegenstelling overbetekening / overbetekenen / overbetekend nadere verklaring deurwaarder / gerechtsdeurwaarder hierarchische verhouding executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd hierarchische verhouding verzettermijn
wet- en regelgeving Art. 46 Rv

overbetekening / overbetekenen / overbetekend: Eng.: service / official handing over of documents: beslagrecht - officiële overhandiging door de deurwaarder van beslagstukken en dagvaarding aan diegene onder wie, bijv. de bank, beslag is gelegd. Aan ~ zijn (fatale) termijnen gesteld. niet gelijk aan betekening / betekenen / betekend
wet- en regelgeving Art. 475 Rv, Art. 721 Rv


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"