ageren (2 gevonden)

Dutch actie / ageren / geageerd English bring an action against

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - gerechtelijke stappen ondernemen. Bijv. ~ op grond van onrechtmatige daad.


nadere verklaring rechtsvordering

nadere verklaring berusting / berusten / berust

nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

Artikel 162 Boek 6 BW:

1Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Deel deze pagina met:      
Dutch ageren

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - rechtsvordering instellen als eiser. Ageren uit, zijn vordering doen steunen op.Deel deze pagina met: