NL
NLabandon


Verklaring:
abandon / verlating: Eng.: abondon: zeerecht - Engels: verlaten van een schip. Door afstand te doen van schip en vrachtpenningen is de scheepseigenaar daar niet langer aansprakelijk voor. nadere verklaring verlating van hulpbehoevenden onderdeel verzekeringsrecht niet gelijk aan kaping van schip / kapen van schip / gekaapt schip
wet- en regelgeving Art. X York-Antwerp Rules, Art. XI York-Antwerp Rules

abandonnement / abondonneren: verzekeringsrecht - verzekerde draagt de eigendom van de verzekerde zaak aan de verzekeraar over en ontvangt de verzekerde waarde. Komt slechts beperkt voor bij verzekering van schepen en daarmee vervoerde goederen. nadere verklaring abandon / verlating nadere verklaring verlating van hulpbehoevenden onderdeel verzekeringsrecht niet gelijk aan kaping van schip / kapen van schip / gekaapt schip


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"