verlating van hulpbehoevenden (1 gevonden)

Dutch verlating van hulpbehoevenden

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - misdrijf door het niet nakomen van een wettelijke of contractuele zorgplicht. De zwaarte van de straf hangt af van de nadelige gevolgen die het nalaten van de hulpverlening heeft voor de hulpbehoevende. Nalaten van het verlenen van hulp aan een persoon in levensgevaar, terwijl men zelf niets te duchten heeft, is strafbaar voor zover de hulpbehoevende komt te overlijden.


255 WvSr .

Artikel 450 WvSr:

Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Deel deze pagina met: