rechtbanken (1 gevonden)

Dutch arrondissementsrechtbank / rechtbanken English district court

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - rechtsprekend college van het arrondissement dat strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke kwesties behandelt; gebouw van de rechtbank.


hierarchische verhouding hoger gerechtshof / gerechtshoven (mv.)

hierarchische verhouding hoger Centrale Raad van Beroep (CRvB)

onderdeel rechter

Artikel 40 wet RO:

1. Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij de rechtbanken zijn:
a. coördinerend vice-presidenten;
b. vice-presidenten;
c. rechters;
d. rechters-plaatsvervangers.
2. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

Deel deze pagina met: