Centrale Raad van Beroep (CRvB) (1 gevonden)

Dutch Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bestuursprocesrecht) - rechtscollege dat in eerste (en enige) instantie, of in beroep van uitspraken van de sector bestuursrecht van de rechtbank, beslist over bepaalde bestuursrechtelijke geschillen. De ~ beslist in hoogste instantie over sociale verzekeringswetten en ambtenarenzaken.


nadere verklaring bestuursrechtspraak

niet gelijk aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS)

Artikel 1 berw:

Er is een Centrale Raad van Beroep, gevestigd te Utrecht.

Deel deze pagina met: